06 22103517 | Medisch Centrum De Brug, Geerdinksweg 149, 7555 DL Hengelo | info@visiemotion.nl

Werkstresshantering

Werkstress kan leiden tot toenemende klachten, overspanning en uiteindelijk burnout. Als het zover komt, zijn er al veel signalen geweest en mogelijk genegeerd. Werk, de thuissituatie, de persoonlijkheid en de wijze van probleemhantering zijn alle van invloed. Het is van belang de 4 A’s in kaart te brengen: arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Evenals de belastbaarheid van de werknemer.

Begeleiding en herstel

Bij de aanpak van VisieMotion staat het herstel van de balans van belasting en belastbaarheid van de cliënt centraal. Uitgangspunt is dat de cliënt met inzicht en gebruikmaking van eigen mogelijkheden en kwaliteiten zijn/haar stappen zet en daarin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. De begeleiding van herstel c.q. verandering van gedrag richt zich op het weer kunnen oppakken van het werk IN de werkcontext. Daarnaast kunnen organisatieaspecten aandacht en advies behoeven. Op deze wijze kan de cliënt zo spoedig mogelijk in de werkcontext met het nieuwe gedrag experimenteren en kan er op organisatieniveau aandacht zijn voor aanpassingen. Hierdoor wordt het effect maximaal gewaarborgd.

Burn-out en preventie van burn-out

Een stijgende frequentie van kort verzuim kan een beginnend signaal zijn van overspanning en uiteindelijk burnout. De insteek die dan nodig is, kan op diverse niveaus liggen: de organisatiecultuur, management en leidinggevenden en of werknemers. Afhankelijk van de vraag kan er een stappenplan gerealiseerd worden om tot interventies te komen die draagvlak hebben. Deze interventies kunnen ook op alle lagen van de organisatie gericht zijn en zowel een individuele als groepsbenadering vragen. Dit kan echter pas ingezet worden indien hoger management hiervan overtuigd is geraakt. VisieMotion geeft hierin advies en onderbouwing.

Aanmelden voor de cursus?

  Je naam

  Je e-mailadres

  Telefoon

  Je bericht

  BENIEUWD WAT IK VOOR JE KAN BETEKENEN?

  Ik neem graag contact met je op.

  Maak een afspraak