Het woord ‘haptonomie' is een samenvoeging van twee Griekse woorden: hapsis (tast, gevoel, gevoelsbeleving, tact) en nomos
(wet, regel, norm). Haptonomie staat voor de leer van het
menselijk gevoel en gevoelsleven.

 

Visiemotion werkt op haptonomische basis. Uitgangspunt is de communicatie die duidelijk wordt in het voelend omgaan van mensen met zichzelf en anderen . Vanuit de eigen motivatie en beleving kan men weer verbinding en contact gaan ervaren met zichzelf, de omgeving of het werk en de organisatie.

 

Visiemotion werkt naast cognitieve technieken met deze geïntegreerde belevings- en lichaamsgerichte benadering. Hoe ervaart men zelf de situatie, ofwel: wat is de eigen beleving en waarneming. Anderzijds staan we stil bij de vertaling van deze ervaring naar het lichaam: hoe voelt het en wat is de reactie. Deze combinatie geeft niet alleen inzicht, maar heeft ook direct invloed op de praktijk van alle dag. Mensen die (weer) vanuit hun eigen keuzes durven leven, ervaren steeds opnieuw plezier en inspiratie in hun dagelijkse leven en werk.