Mensen kunnen om zeer verschillende redenen vastlopen. Dit kan van tijdelijke aard zijn of juist een meer permanent karakter hebben. Dan kan er behoefte ontstaan aan een vorm van begeleiding.

Wanneer een mens door omstandigheden, hetzij uit de jeugd hetzij door ingrijpende levensgebeurtenissen, niet meer vanuit zijn /haar eigen gevoel kan leven, wordt de psychische en lichamelijke belastbaarheid verstoord. Haptotherapie richt zich ons op de bewustmaking van gevoelens, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de directe, affectieve en helende aanraking waarmee de ander in zijn of haar aanwezigheid wordt bevestigd. Dit helpt bij het ontdekken wie men is en wat men nodig heeft om weer tot zijn recht of in beweging te kunnen komen.

Enerzijds ligt het accent op hoe men zelf situaties ervaart, waarbij aandacht wordt geschonken aan de beleving/betekenisgeving van zichzelf en de ander. Anderzijds wordt gekeken hoe de ervaring zich als het ware vertaalt in het lichaam: hoe voelt het, wat is de fysieke reactie. Op deze wijze zoeken we naar wat het (herstel)proces blokkeert in de cirkel van ‘denken, voelen en handelen/bewegen' én wat de eigen mogelijkheden zijn, om daar begeleid mee in beweging te komen.

Haptotherapie kan zinvol zijn bij:

Soms is het wenselijk verschillende vormen van hulpverlening met elkaar te combineren, zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk, systeemtherapie, psychotherapie, seksuologie en/of een medische behandeling.

De therapie wordt door vele zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Neem a.u.b. contact met ons op voor de actuele informatie.